DomovSlužbyMediácia

Mediácia

Efektívne riešenie problémov mimosúdnou cestou

Cieľom každej mediácie je, aby smerovala k vyriešeniu problému. Je dobrovoľná a nie je k nej možné prinútiť ani jednu stranu. Na začiatku mediačného procesu si vypočujem všetky dotknuté strany sporu. Každý dostáva rovnaký priestor, popíše svoj problém a možné návrhy na jeho riešenie. Dôležité je, aby sa hľadalo také riešenie, ktoré bude prínosné pre všetky zainteresované strany. Mojou úlohou je identifikovať, ktoré z navrhovaných riešení je prínosné pre vzájomnú dohodu a bude viesť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Pokiaľ je to prínosné alebo nevyhnutné, do mediačného konania môžem prizvať aj odborníka z danej oblasti, v ktorej sa spor rieši. Súčasťou môže byť aj sprostredkovanie služieb advokáta, notára, či znalca z oblasti nehnuteľností, financií, geodézie a kartografie.

V prípade, že je mediácia úspešná, vám pripravím mediačnú dohodu, ktorú zúčastnené strany sporu podpíšu. Dohoda je konečným výsledkom úspešnej mediácie a je právne záväzná. Odporúča sa ju spísať aj vo forme notárskej zápisnice s exekučným titulom u notára, prípadne dať vašu dohodu schváliť ako súdny zmier.

Mediácia môže byť aj čiastočne úspešná, kedy prinesie aspoň čiastočné riešenie vášho sporu alebo istý posun k dohode.

Moje služby

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Rád Vám pomôžem vyriešiť váš spor ku vašej spokojnosti.

0908 566 522
jaroslav.brezina@spor.sk

Objednať konzultáciu