Špecialista
na mediáciu

Rád Vám pomôžem vyriešiť vaše rodinné, pracovné, obchodné a občianské spory. 

Individuálny
prístup

Ku každému sporu pristupujem s patričnou zodpovednosťou a hľadám najvhodnejšie riešenie pre obe strany. 

Efektívne
riešenie sporu

Súdne procesy sa môžu naťahovať roky, mimosúdna dohoda za pomoci skúseného mediátora urýchli vyriešenie sporu. 

Zameriavame sa na

služby v týchto oblastiach:

Predmediačné poradenstvo

Pred začatím mediácie od vás budem potrebovať všetky potrebné doklady, ktoré sa týkajú vášho sporu. Po ich preštudovaní vám vysvetlím, aké sú možnosti jeho riešenia a s akými situáciami by ste mali počas mediačného procesu počítať.

Mediáciu

Na začiatku mediačného procesu si vypočujem všetky dotknuté strany sporu. Každý dostáva rovnaký priestor, popíše svoj problém a možné návrhy na jeho riešenie. Dôležité je, aby sa hľadalo také riešenie, ktoré bude prínosné pre všetky zainteresované strany.

Negociáciu a facilitáciu

Tieto dva spôsoby vedenia komunikácie sa využívajú najmä pri riešení obchodných sporov. Pri facilitácii ide o štruktúrovaný a nedirektívny štýl vedenia komunikácie, ktorá si vyžaduje participáciu všetkých zúčastnených strán a mediátor ju len usmerňuje. Počas negociácie ide o vyjednávanie dvoch zúčastnených strán.

Pracovné spory

Vzhľadom k času, ktorý trávime v práci, je ideálne, ak je na pracovisku príjemná a pokojná atmosféra. Vyriešenie konfliktu, ktorý môže vzniknúť medzi zamestnancami, prípadne zamestnancom a nadriadeným, je nevyhnutné pre vzťahy na pracovisku.

Rodinné spory

Medzi najčastejšie rodinné spory patria situácie pred, počas a po rozvode manželstva. Keď sa vzťah dvoch ľudí rozpadáva, nefunguje alebo je pre oboch partnerov náročné komunikovať, často vyhľadávajú moju pomoc. Dedičstvo je ďalšie z častých rodinných sporov. V prípade, že sa nedohodnete na rozdelení majetku u notára, môžete využiť odbornú pomoc mediátora, ktorý je priamo školený na zvládanie konfliktných situácií a riešenie zložitých medziľudských vzťahov

Obchodné spory

Počas mediačnej praxe som pomáhal fyzickým a právnickým osobám a úspešne vyriešil aj niekoľko sporov v miestnej a štátnej správe. Či už ide o spory vznikajúce nedodržaním zmluvných vzťahov v rámci podnikania alebo spory týkajúce sa verejnej politiky, dajú sa riešiť mediáciou.

Referencie spokojných zákazníkov

  • Zomreli nám rodičia a ostal nám po nich dom so záhradou. Sme štyria súrodenci. Roky sme sa nevedeli dohodnúť, ako si rozdelíme záhradu tak, aby bol každý z nás spokojný. Rozhodli sme sa kontaktovať pána Brezinu s tým, aby nám pomohol dohodnúť sa. Stretli sme sa štyrikrát. Už to vyzeralo, že brat zo stretnutia odíde a celé naše snaženie vyjde nazmar, keď prehovoril pán mediátor a náš brat si uvedomil, čo všetko môže stratiť. Trvalo asi pol hodinu a my sme sa dohodli na konečnom riešení. Sme radi, že sme mediáciu v Spor.sk riešili. Pozemok sme si spravodlivo rozdelili a so súrodencami sme aj vďaka mediácii naďalej v kontakte a naše vzťahy sa dokonca zlepšili.

    Helena, Nitra
  • „Mediátora sme oslovili vo veci vrátenia peňazí za dodávku tovaru, ktorá nespĺňala sľubovanú kvalitu. Niekoľkokrát sme sa dodávateľa snažili kontaktovať, ale neúspešne, kým do sporu nevstúpil pán Brezina. Ten nám pomohol a poradil aj napriek tomu, že druhá strana sporu odďaľovala jeho riešenie. Mediátor nám vystavil záverečnú správu z mediácie, ktorá hovorila o našej vzniknutej situácii a nemožnosti uzavrieť mediačnú dohodu s dodávateľom. Tú sme využili na súde, čím sme uspeli v našom konaní tak, že nám dlžník zaplatil všetky náklady spojené s mediáciou a dodávateľ nám napokon vrátil aj dlžné peniaze za reklamovaný tovar.“

    Marta, Banská Bystrica
0+
spokojných klientov
0%
úspešných riešení
0
rokov praxe
0
pobočky na Slovensku

Potrebujete pomôcť mimosúdne vyriešiť spor?

Radi Vám pomôže nájsť riešenie z ťažkej situácie mimosúdnou cestou. Napíšte nám o vašom probléme a dohodnite si konzultáciu so špecialistom na mimosúdne riešenie sporov. Do 24 hodín Vám odpovieme na vaše otázky a navrhneme ďaľší postup spolupráce za účelom efektívneho vyriešenia vášho problému.