Riešenie sporov

Mediáciou je možné vyriešiť akýkoľvek problém z oblasti civilného práva okrem sporov, ktoré sa týkajú trestného práva.