NEGOCIÁCIA A FACILITÁCIA

Ak sa potrebujete s druhou stranou dohodnúť, ale nechcete využiť inštitút mediácie, môžem vám poskytnúť službu vedenia negociácie alebo facilitácie. Tieto dva spôsoby vedenia komunikácie sa využívajú najmä pri riešení obchodných sporov. Pri facilitácii ide o štruktúrovaný a nedirektívny štýl vedenia komunikácie, ktorá si vyžaduje participáciu všetkých zúčastnených strán a mediátor ju len usmerňuje.

Počas negociácie ide o vyjednávanie dvoch zúčastnených strán.

Výsledkom negociácie a facilitácie môže byť písomná dohoda, ktorá nemá účinky mediačnej dohody.