DomovCenník

Cenník

Konzultácie

Úvodná konzultácia s mediátorom stojí 60 eur a trvá maximálne hodinu a pol. Následne podľa druhu sporu určíme cenu za ďalšie poskytnuté mediačné služby alebo poradenstvo. Cena závisí od druhu a náročnosti riešenia konkrétneho sporu.

Poplatky a ďaľšie náklady

Počas mediácie môžu popri odmene pre mediátora vznikať aj náklady na úhradu za vyhotovenie notárskej zápisnice, poplatkov za schválenie zmieru na súde prípadne iné výdavky, ktoré súvisia s mediačnou činnosťou. Na vznik možných poplatkov vás upozorním vopred.

Činnosť mediátora sa vykonáva na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“). Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odmenu za výkon mediácie.

Moje služby

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Rád Vám pomôžem vyriešiť váš spor ku vašej spokojnosti.

0908 566 522
jaroslav.brezina@spor.sk

Objednať konzultáciu