DomovRiešenie sporovRodinné spory

Rodinné spory

Rozvod

Medzi najčastejšie rodinné spory patria situácie pred, počas a po rozvode manželstva. Keď sa vzťah dvoch ľudí rozpadáva, nefunguje alebo je pre oboch partnerov náročné komunikovať, často vyhľadávajú moju pomoc. Neraz sa ukázalo, že prostredníctvom mediácie vieme zlepšiť komunikáciu medzi manželmi a nastaviť ju tak, aby do rozvodu došlo k dohode. Vždy dokážeme nastaviť pravidlá fungovania, aby ich obe strany rešpektovali, čo veľmi napomáha k samotnému riešeniu sporu.

Počas rozvodu, o ktorom rozhodne súd, vám zasa dokážem pomôcť s riešením úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu (výživné, starostlivosť o dieťa).
Po rozvode manželstva a nadobudnutí právoplatného rozsudku o rozvode pomáham mnohým bývalým manželom nájsť spôsob, ako rozdeliť majetok v tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak ste rozdelenie nestihli do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti rozsudku o rozvode, viem vám pomôcť s rozdelením majetku tak, aby ste boli spokojní.

Počas mojej profesie som sa stretol aj s prípadmi, kedy blízkym príbuzným nebolo umožnené stretávať s maloletým dieťaťom. Aj v tomto prípade vám viem pomôcť s riešením situácie.

Dedičstvo

Dedičstvo je ďalšie z častých rodinných sporov. V prípade, že sa nedohodnete na rozdelení majetku u notára, môžete využiť odbornú pomoc mediátora, ktorý je priamo školený na zvládanie konfliktných situácií a riešenie zložitých medziľudských vzťahov.

Počas mojej praxe som riešil spor súrodencov, ktorým po smrti matky ostal dom so záhradou. Nevedeli sa dohodnúť, ako si majetok rozdelia tak, aby bol každý z nich spokojný. Jeden zo súrodencov nechcel pristúpiť k dohode. Po mediačnom konaní si uvedomil, o čo všetko by mohol svojím nepremysleným konaním prísť a napokon prišlo ku konsenzu. Pozemok sa rozdelil a vzťahy medzi súrodencami sa dokonca zlepšili.

Moje služby

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Rád Vám pomôžem vyriešiť váš spor ku vašej spokojnosti.

0908 566 522
jaroslav.brezina@spor.sk

Objednať konzultáciu