Moje služby

Je pre mňa dôležité, aby sa váš spor vyriešil v dohľadnej dobe a aby boli všetky zainteresované strany spokojné. Výhodou mediácie je, že sa deje v pokojnom prostredí, kde dostáva každá strana rovnaký priestor, aby sme spoločne dospeli k riešeniu.

Poradím Vám!